www.bord.bg www.capitol.bg www.capitolcatering.eu www.sarta.eu

СПОРТИСТ НА ВАРНА

НOМИНАЦИИ НА СПОРТНИТЕ ЖУРНАЛИСТИ

РЕГЛАМЕНТ ЗА ГОДИШНАТА ЦЕРЕМОНИЯ „СПОРТИСТ НА ВАРНА”
РЕГЛАМЕНТ ЗА ГОДИШНАТА ЦЕРЕМОНИЯ „СПОРТИСТ НА ВАРНА”

РЕГЛАМЕНТ ЗА ГОДИШНАТА ЦЕРЕМОНИЯ „СПОРТИСТ НА ВАРНА”

Годишната церемония “Спортист на Варна” е некомерсиална инициатива, която има за цел да стимулира варненските спортисти, отбори, треньори и ръководители, за постигнати високи спортни успехи през съответната година.

Класирането на номинираните спортисти и отбори в анкетата се извършва по значимост на техните постижения през съответната година от спортните журналисти в град Варна.

 

Номинациите се извършват в следните категории:

– Спортист на годината на град Варна /победител с 9 подгласници/- спортните журналисти подреждат номинираните състезатели от 1 до 10 място според постигнатите успехи, като посоченият от тях състезател/ка с най-много първи места, става №1 на годината за Варна.

– Отбор на годината /колективни спортове/- спортните журналисти подреждат номинираните отбори от 1 до 3 място, като отборът с най-много първи места става отбор на годината.

– Отбор на годината /индивидуални спортове/- спортните журналисти подреждат номинираните отбори от 1 до 3 място, като отборът с най-много първи места стана отбор на годината.

– Младо дарование – спортните журналисти определят победителя в категорията на база подадени номинации от спортните клубове. Отчита се постижението, възраст на състезателя/състезателката/, ниво на спортния форум.

– Спортист-ветеран – спортните журналисти определят победителя в категорията на база подадени номинации от Асоциацията на ветераните спортисти и деятели.

– Спортист с увреждания – критерият тук е първо нивото на спортния форум и постигнат успех и степен на увреждане.

 

КАК СТАВА НОМИНИРАНЕТО ?

 

– Категориите: „Спортист на Варна”, „Отбор на Варна – индивидуални спортове”, „Отбор на Варна – колективни спортове” само за състезатели и отбори във възрастова група Мъже / Жени – номинациите се подават от спортните сдружения и спортни клубове.

– Категория „Спортист с увреждания”- номинациите се подават от варненските спортни клубове за хора с увреждания и Българска Параолимпийска Асоциация .

– Категория „Спортист – ветеран”- номинациите се подават от Асоциацията на ветераните спортисти и деятели във Варна.

 

ВАЖНО: За всички категории: НЕНОМИНИРАНИТЕ ОТ СПОРТНИТЕ СДРУЖЕНИЯ, СПОРТНИ КЛУБОВЕ И СПОРТНИ ОРГАНИЗАЦИИ СЪСТЕЗАТЕЛИ И ОТБОРИ – НЕ УЧАСТВАТ В АНКЕТАТА.

 

Критерии по отношение на нивото на спортния форум, който трябва да бъде водещ при определянето на спортните успехи.

Олимпийски игри

Световни първенства

Европейски първенства

Световни купи /Гранд При/

Световни първенства / неолимпийски спортове/

Европейски купи /Гранд При/

Европейски първенства / неолимпийски спортове/

Балканско първенство

Балкански купи

 

 

Към новините

Facebook

За контакти e-mail: info@sportistnavarna.com , мобилен: +359 (0) 888 603 841
Всички права запазени 2011. Created by Sarta Ltd